Projekt Edison processen

Der er mange måder at afvikle Projekt Edison på. Det er op til den enkelte lærer og teamet, hvordan de ønsker at sammensætte forløbet, men konkurrencen består af fire hovedområder: Lærercamp, Projekt Edison Prosessen, Lokalfinale og Nationalfinale

Projekt Edison - Processen:

Det er op til den enkelte lærer og skole hvor mange timer man ønsker at bruge på processen i Projekt Edison. Forløbet kan afvikles som 'en sammenhængende temauge, eller som et forløb i udvalgte fag. Begge metoder kan give eleverne en rigtig god oplevelse og erfaring med Entreprenørskabsundervisning. Under fanen "Inspiration" finder du materialer og øvelser til brug i undervisningen. Fonden for Entreprenørskab har mange års erfaring i planlægnig og afvikling af Entreprenørskab forløb. Har du spørgmål eller ønsker du råd og sparring er du altid velkommen til at kontakte os.