Årets Tema 2019

Det glæder os at annoncere, at Fonden for Entreprenørskab og Social- og Indenrigsministeriet har indgået et samarbejde om Projekt Edison 2019. Årets tema er Værdifulde Fællesskaber.


 

Fonden for Entreprenørskab og Social- og Indenrigsministeriet har udviklet et tema med navnet "Værdifulde Fællesskaber", der har fokus på sociale samfundsløsninger. Med dette tema ønsker vi at skabe opmærksomhed omkring bl.a. socialt udsatte og sårbare børn og unge samt andre svage grupper i vores samfund. Temaet, vi har udviklet, vil blandt andet omhandle sårbare unge, hjemløshed og digitale fællesskaber.

 

Projekt Edison er med til at skabe bevidsthed og faglig viden blandt skoleelever omkring samfundsmæssige udfordringer og problematikker, og i Fonden for Entreprenørskab og Social- og Indenrigsministeriet ønsker vi at udbrede kendskab til de udfordringer udsatte børn, unge og voksne kan møde i hverdagen.

 

”Værdifulde Fællesskaber” er kendte ord for de fleste. Men hvad indebærer et værdifuldt fællesskab, og hvad er et fællesskab egentlig? Et fællesskab kan defineres som en samling af mennesker, der på den ene eller anden måde er bundet sammen af noget, de har til fælles. Måske er de i familie med hinanden, måske deler de en fritidsinteresse, eller måske deler de en fælles udfordring? Et fællesskab kan være utrolig mange ting, og det kan være noget forskelligt fra person til person. Danmark er et fællesskab. En klasse er et fællesskab. Den lokale svømmeklub er et fællesskab. Men nogle gange er det ikke alle i klassen eller svømmeklubben der er en del af fællesskabet. I Projekt Edison 2019 får eleverne til opgave at udforske netop dette; og undersøge de problematikker, der kan være når man er – eller ikke er– en del af et fællesskab.

 

Materialet tager udgangspunkt i undervisningsvejledningen for det tværgående tema omkring innovation og entreprenørskab samt kompetencemålene i udgivelsen ‘Fra drøm til virkelighed’. Der arbejdes med udvalgte Fælles Mål. En beskrivelse af inddragede fag og Fælles Mål i Projekt Edison materialet kan findes i højre spalte af denne side.

 

Årets undervisningsmateriale kan findes her eller i højre spalte her på siden. 

 

Vi ser frem til efteråret og en ny runde Projekt Edison.