Projekt Edison 2021 – Gør entreprenørskab og teknologi stærkere sammen

I år kan du give dine 6. og 7. klasses elever mulighed for at dykke ned i en verden af entreprenørskab, innovation og teknologi.  

Projekt Edison er en opfinderkonkurrence, hvor eleverne får sparring og feedback på deres innovative og teknologiske ideer. Frem mod konkurrencen får du i Projekt Eidson, som altid, et fleksibelt og skræddersyet undervisningsforløb. Et undervisningsforløb, der guider både dig og dine elever igennem en lærerig proces, hvor eleverne skal afprøve og udvikle kreative løsninger på de problemer, de møder i hverdagen.  

Hvert år arbejder eleverne ud fra et nyt overordnet tema, der giver mulighed for at integrere forskellige fag. 

Teknologi som noget nyt 

Eleverne kender i forvejen til forskellige typer af teknologier, fx mikroprocessoren Micro:bitblogprogrammeringplatformen Scratch eller Minecraft: Education. Generelt fylder teknologi også mere og mere i verden omkring os, og der er stort fokus på, hvordan børn og unge bedst rustes til en fremtid, hvor teknologien kun vil komme til at betyde mere. Derfor vil vi i 2021 gerne give teknologi en mere fremtrædende plads i Projekt Edison, hvor vi bruger videoer fra Teksperimentet 

Det betyder, at elever kan udvikle og træne deres teknologiske kompetencer, mens de kommer på ideer og opfinder løsninger til årets udfordringer i Projekt Edison.  

Teksperimentet er et undervisningsmateriale, der bidrager til mellemtrinselevers viden om og konkrete arbejde med fx: Micro:bit, Minecraft: Education Edition og Scratch. Eleverne kommer til at under- 

søge og eksperimentere med teknologien, men de lærer også at arbejde konstruktivt og kreativt med denTeksperimentet består af undervisningsforløb og didaktiske ressourcer, der kan tilgås på tre forskel- 

lige niveauer, så lærere og elever uanset niveau kan komme i gang.  

 

Slip dine elevers kreative kræfter løs!   

Online opkvalificeringsspor og Facebook-side 

Vil du som lærer gerne stå skarpere, når du underviser i Projekt Edison!? 

Det vil vi gerne hjælpe med. I efteråret kan du tilmelde dig en palette af online aktiviteter, som giver dig inspiration og viden om entreprenørskab, innovation og teknologi. Vi tager fat i tematikker, som er aktuelle, og som vi ved kan være udfordrende i klasserummet. På vores nye Facebook-side kan du løbende holde dig orienteret og se hvilke aktiviteter, vi har på hylderne. Vi gør os umage for, at du kan hente lige præcis det, du har brug for, og når det passer dig. 

Se Facebook siden ved at klikke her - husk at trykke "Synes godt om" for at følge med.