Velkommen til Projekt Edison

Projekt Edison er en sjov og lærerig opfinderkonkurrence for elever i 6. og 7. klasse, hvor eleverne gennemgår en innovativ læringsproces.

Projekt Edison er en landsdækkende opfinderkonkurrence for elever i 6. og 7. klasse. Under et længere forløb vil eleverne stifte bekendtskab med koncept- og produktudvikling i både teori og praksis. Målet er, at hver gruppe fremstiller et produkt, hvilket de senere skal fremvise på en større messe.

 

Formålet med Edison er at give eleverne muligheden for at deltage i en innovativ læringsproces tidligt i deres skoleforløb, og muligvis vække en interesse for entreprenørskab og iværksætteri. Undervisningen foregår tværfagligt, og eleverne får mulighed for at arbejde selvstændigt samt udfolde sig kreativt.

 

Elever, der deltager i Edison, skal arbejde under et bredt nationalt tema fastsat af Fonden for Entreprenørskab i samarbejde med en arbejdsgruppe fra de deltagende kommuner. I løbet af efteråret skal eleverne arbejde med produktudvikling, præsentationsteknik, visualisering og markedspotentiale som forberedelse til lokalfinalerne og til landsfinalen i november, hvor de skal fremvise deres endelige produkt for forældre, undervisere, og dommere.

 

Tilmeldingsfristen for Projekt Edison 2022 er fredag den 16. september 2022.

 

 

 

Forløbet i Projekt Edison kan inddeles i fire trin: Lærercamp, Projekt Edison Processen, Lokalfinale og Landsfinale. Du kan finde information og læse mere om de forskellige afdelinger under "Events". 

 

Lærercamp: Lærercamp er en introduktion til Projekt Edison. Campen er for lærere, skolepædagoger og undervisere. Campen er tænkt som hjælp, inspiration og en "kickstart" til Projekt Edison og til Entreprenørskabs undervisning. Det er didaktisk og pædagogisk vejledning i hvordan man kan undervise i et Entreprenørskabforløb som Projekt Edison. Derudover vil der være mulighed for at afprøve nogle af de øvelser og procesværktøjer som eleverne skal igennem. Derudover vil der også være en introduktion til det undervisningsmateriale, som bliver udviklet til hvert års Projekt Edison forløb. For information og dato for en lærercamp nær dig, kontakt da projektleder Henrik Thise.  

 

Projekt Edison - Processen:

Det er op til den enkelte lærer og skole hvor mange timer man ønsker at bruge på processen i Projekt Edison. Forløbet kan afvikles som en sammenhængende temauge, eller som et forløb i udvalgte fag. Begge metoder kan give eleverne en rigtig god oplevelse og erfaring med Entreprenørskabsundervisning.  Fonden for Entreprenørskab har mange års erfaring i planlægning og afvikling af Entreprenørskab forløb. Har du spørgsmål eller ønsker du råd og sparring er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Lokalfinaler:

De lokale finaler er en lokal messe, som kan afholdes hjemme på skolen, eller afholdes på et sted i jeres kommune, hvor flere klasser mødes. Formålet med de lokale messer er at give eleverne mulighed for at fremlægge og pitche deres innovative og nytænkende ideer, samt at få bedømmelser, gode råd og vejledning fra dommere. Derudover er det ved de lokale finaler at finalisterne til den store nationale finale findes og kåres. De lokaler finaler afvikles typisk i kommunen, og i perioden slut sep. - start nov. Sidste frist for afvikling af lokalfinaler er onsdag den 12. november. Har I spørgsmål ift. de lokale finaler eller afvikling heraf må I endelig kontakte Henrik Thise 

 

Landsfinale:

Den nationale finale i Projekt Edison er i år 2020 og 2021 blevet afholdt online på Danish Entrepreneurship Festival. Til landsfinalen er de allerbedste hold, som alle er gået videre fra lokalfinalen i deres kommune. Her skal holdene pitche deres idé for nogle dommere. Præcis hvordan landsfinalen kommer til at foregå i 2022 vides ikke endnu - så følg med her på siden eller på vores Facebook for opdateringer og nyheder.