Information ved tilmelding til Projekt Edison

Projekt Edison er en landsdækkende idekonkurrence. I 2018 have konkurrencen rekord mange deltagere. Mere end 10.000 elever deltog i forløbet.

Der er to måde at tilmelde sig konkurrencen på. Mange kommuner har en koordinator for Projekt Edison, som tilmelder det samlede antal elever og skoler til forløbet.

Har man  som lærer lyst til at tilmelde sin 6. eller 7. klasse til Projekt Edison, og har man ikke en kommunalkoordinator i sin kommune, kan man tilmelde sig her på siden. 

Er du i tvivl om jeres kommune har en koordinator for Projekt Edison kontakt da Projektleder Henrik Thise: henthi@ffe-ye.dk

Tilmeldingsfristen for Projekt Edison 2018 er: 31. august 2018

Forløbet i Projekt Edison kan inddeles i fire trin: Lærercamp, Projekt Edison Prosessen, Lokalfinale og Nationalfinale. Du kan finde information og læse mere om de forskellige afdelinger under "Events". 

Lærercamp: Lærercamp er en introduktion til Projekt Edison. Campen er for lærere, skolepædagoger og undervisere. Campen er tænkt som hjælp, inspiration og en "kickstart" til Projekt Edison og til Entreprenørskabs undervisning. Det er didaktisk og pædagogisk vejledning i hvordan man kan undervise i et Entreprenørskabforløb som Projekt Edison. Derudover vil der være mulighed for at afprøve nogle af de øvelser og procesværktøjer som eleverne skal igennem. Derudover vil der også være en introduktion til det undervisningsmateriale, som bliver udviklet til hvert års Projekt Edison forløb. For information og dato for en lærercamp nær dig, kontakt da projektleder Henrik Thise.  

Projekt Edison - Processen:

Det er op til den enkelte lærer og skole hvor mange timer man ønsker at bruge på processen i Projekt Edison. Forløbet kan afvikles som 'en sammenhængende temauge, eller som et forløb i udvalgte fag. Begge metoder kan give eleverne en rigtig god oplevelse og erfaring med Entreprenørskabsundervisning.  Fonden for Entreprenørskab har mange års erfaring i planlægnig og afvikling af Entreprenørskab forløb. Har du spørgmål eller ønsker du råd og sparring er du altid velkommen til at kontakte os.

Lokalfinaler:

De lokale finaler er en lokal messe, som kan afholdes hjemme på skolen, eller afholdes på et sted i jeres kommune, hvor flere klasser mødes. Formålet med de lokale messer er at give eleverne mulighed for at fremlægge og pitche deres innovative og nytænkende ideer, samt at få bedømmelser, gode råd og vejledning fra dommere. Derudover er det ved de lokale finaler at finalisterne til den store nationale finale findes og kåres. De lokaler finaler afvikles typisk i kommunen, og i perioden slut sep. - start nov. Sidste frist for afvikling af lokalfinaler er fredag den 10. nov. De hold som er gået videre til finalen ved Danish Entrepreneurship award, skal melde deres hold til via " Min side" Har I spørgsmål ift. de lokale finaler eller afvikling heraf må I endelig kontakte Henrik Thise 

National finale- Danish Entrepreneurship Award:

Den nationale finale for Projekt Edison afvikles som en del Danish Entrepreneurship Award i Fredericia den 15. nov. 2018. Her mødes elever, studerende, lærere og undervisere fra hele undervisningssektoren. Formålet for dagen er at sætte fokus på innovation og Entreprenørskab, samt at skabe mulighed for læring, inspiration og sparring. I 2017 var der mere end 10.000 deltagende til  Entrepreneurship Awarden i Fredericia. Du kan læse meget mere om de mange spændende oplæg og arrangementer for Danish Entrepreneurship 2018 på www.award.ffe-ye.dk

Finaledeltagerne til Projekt Edison får hver en stand, hvorfra de skal præsenterer deres ide/ prototype. Eleverne vil blive bedømt af dommere som har vinden og kendskab til innovation og entreprenørskab i undervisning. Derudover vil der ofte også være dommere som har baggrund i erhverslivet. Grupperne vil blive bedømt tre gange. Og vil have ca. 8 minutter til at pitche og fremlægge deres ide og prototype. Derudover vil der være to minutter hvor dommerne kan stille uddybende spørgsmål. Du kan læse mere om sidste års Edison vindere, og deres proces under "Inspiration"